#/Task Najpogostejša Gesla

Hekerji pogosto pregledujejo internet, da bi našli seznam najpogostejših gesel, ki jih uspešno uporabljajo pri nadaljnem vdiraju.

Na voljo imate naslednji spisek najpogostejših gesel. Katero geslo manjka?

password
123456
12345678
qwerty
abc123
monkey
1234567
letmein
trustno1
dragon
baseball
111111
iloveyou
master
sunshine
ashley
bailey
passw0rd
shadow
123123
654321
qazwsx
michael
football

You need to sign in to submit your solution!