#/Task Ranljivi Strežnik

Stephen Bradshaw je napisal program vulnserver.exe za namene negativnega testiranja (fuzzing). Progam lahko najdete na povezavi vulnserver. Namestite si ga v VM ter si onemogočite zunanji dostop do porta 9999 (na katerem strežnik posluša). Slednje morate storiti predvsem zaradi svoje varnosti.

primer povezave na strežnik prikazuje naslednji razdelek, kjer smo se na strežnik najprej povezali, potem pa strežniku poslali ukaz HELP, ki nam je izpisal vse možne ukaze.

# nc -nvv 192.168.1.2 9999
(UNKNOWN) [192.168.1.3] 9999 (?) open
Welcome to Vulnerable Server! Enter HELP for help.
HELP
Valid Commands:
HELP
STATS [stat_value]
RTIME [rtime_value]
LTIME [ltime_value]
SRUN [srun_value]
TRUN [trun_value]
GMON [gmon_value]
GDOG [gdog_value]
KSTET [kstet_value]
GTER [gter_value]
HTER [hter_value]
LTER [lter_value]
KSTAN [lstan_value]
EXIT

Vaša naloga je pridobiti vse ukaze, ki so ranljivi, ter jih po abecedi zapisati v CSV vrstici brez presledkov. Torej je pravilni zapis ukazov naslednji:

HELP,RTIME,STATS

#/Attachments

You need to sign in to submit your solution!