#/Task Posoljeno geslo

Pri penetracijskem pregledu ste uspešno pridobili dostop do podatkovne baze spletne aplikacije preko SQL ranljivosti. Dostop imate tudi do tabele z uporabniškimi imeni in gesli, od koder ste pridobili naslednje informacije:


Geslo: password
MD5  : 74836d1ccf6bfc3e7e625ba7438e85c3

Poskušajte ugotoviti sol, ki se je uporabila pri generiranju MD5 zgoščevalnega niza. MD5 zgoščevalni niz se namreč izračuna po standardni formuli MD5(geslo+sol). Za lažji izračun ste nekje v podatkovni bazi pridobili tudi podatek, da se vedno uporablja sol dolžine 4, ki lahko vsebuje le znake iz nabora a-zA-Z.

#/Attachments

You need to sign in to submit your solution!