#/Task Skrito sporočilo v dokumentu

Najdite skrito sporočilo, ki se skriva v priloženem dokumentu. Pri vpisovanju rešitve upoštevajte tudi presledke med besedami.

#/Attachments

You need to sign in to submit your solution!