#/Task Razbijanje kriptogramov II

V datoteki skrekajme.bin se nahaja kriptogram v binarni obliki. Izvorno besedilo je tekst iz slovenske literature zapisan z velikimi tiskanimi črkami, brez presledkov in ločil, uporabljena kodna tabela pa je ISO-8859-2. Besedilo sestavljajo črke slovenske abecede, brez naglasov.

Rešitev naloge je naslov knjige, ki vsebuje odlomek, zapisan z malimi tiskanimi črkami brez presledkov.

#/Attachments

You need to sign in to submit your solution!