#/Task Uporabniško geslo na trdem disku

Pri analizi poškodovanega trdega diska ste šli ročno pregledovati datotečni sistem in pri tem naleteli na zanimivo zaporedje bajtov. Pravilnega vrstnega reda branja bajtov sicer ne poznate, vendar sumite, da vsebuje vrednost pridobljeno iz uporabniškega gesla sestavljenega iz 9-ih malih črk, ki ga nujno potrebujete za dostop do pomembnih podatkov.

Zaporedje bajtov na disku v heksadecimalnem zapisu je:


a942c4dacd588fb70d1520aef0a2ae0b

Ali lahko ugotovite kaj se skriva za tem kriptičnim nizom?

You need to sign in to submit your solution!