#/Task Zgodovinski fragment izvorne kode

Med vašo klasično rutino analize zaseženega sistema ste našli tudi fragment izvorne kode, ki da sumiti, da je mogoče na disku še kaj podobnega. O katerem programskem jeziku je govora?


********************************
procedure F0110

   clear screen
   clear gets
   if (SubStr(dir_fin, 1, 9) == "C:\BANKA")
      set color to /W
   endif

You need to sign in to submit your solution!