#/Task Skrito sporočilo v sliki I

Ugotovite geslo, ki je zapisano v sliki.

#/Attachments

You need to sign in to submit your solution!