#/Task Razbijanje Kriptogramov II

Pri izkopavanju ste našli zelo star papirus na katerem je pisalo:


Llg gelkaqih bk WUvgkwXV

Našli ste tudi košček papirusa od koder ste razbrali, da črke od 7-11 pomenijo "SWORD".

Kaj razkriva stoletja star papirus?

#/Attachments

You need to sign in to submit your solution!