#/Task Omrežna Maska

Računalniški sistemi so ponavadi vidni preko zunanjega WAN IP-ja, s katerim se tudi identificiramo na internetu. Spletni strežniki in druge aplikacije pa tečejo na nekem notranjem računalniku z LAN IP-jem. Seveda mora pri vhodu/izhodu iz žrtvinega omrežja delovati NAT (Network Address Translation), ki spreminja WAN IP-je v LAN IP-je in obratno.

Ker ste zelo inovativni heker ste preko apache spletnega strežnika vdrli v računalnik in dobili neomejen dostop. Veste, da je lokalno omrežje ponavadi zelo slabo zaščiteno pred napadalci, ki prihajajo iz notranjega omrežja. Seveda imate sedaj dostop do lokalnega omrežja s čimer se vam možnosti za uspešen napad precej povečajo. Hočete dobiti informacije o lokalnem omrežju v katerem se trenutno nahajate.

Spodaj je ifconfig izpis z katerega pa manjka maska omrežja. Veste tudi, da se seznam lokalnih IP-jev razteza od 172.16.106.32-63. Izračunajte masko?


eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:9F:17:79 
     inet addr:172.16.106.42 Bcast:172.16.106.63 Mask:xxx.xxx.xxx.xxx
     inet6 addr: fe80::250:56ff:fe9f:1779/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:110710052 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:17730816 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:3736155636 (3.4 GiB) TX bytes:4024762884 (3.7 GiB)
     Interrupt:177 Base address:0x1424 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:4220 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:4220 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:501084 (489.3 KiB) TX bytes:501084 (489.3 KiB)

You need to sign in to submit your solution!