#/Task Nomen floris

Geslo se skriva v jeziku, ki dandanes velja za mrtvega.

Poiščite ga!

#/Attachments

You need to sign in to submit your solution!